CONDICIONS

Condicions generals:
 

 • El termini de durada del contracte d'arrendament serà de 6 mesos fins a 7 anys.

 • El lloguer entra en vigor el dia 1 del mes en què se signi el contracte d'arrendament.

 • L'import de la renda s'actualitzarà anualment conforme a l'IPC.

 • Les despeses comunitàries estan inclosos en la renda: neteja d'escales i garatge, manteniment d'ascensor, piscina, manteniment exteriors, assegurança continent. 

 • Tots els impostos actuals estan inclosos: IBI, mobilitat, escombraries, jardineria, gual.

 • L'arrendatari s'obliga a contractar una Pòlissa d'assegurança de danys a tercers.

 • Subministraments: L'arrendatari haurà de donar-se d'alta de comptadors de llum i aigua.

 • A la signatura del contracte, s'adjuntarà una fulla de normes mínimes de convivència.

 • Els habitatges estan destinats exclusivament per a ús d'habitatge habitual.


Normes d'ús:
 

 • Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats per adults en la zona de piscina.

 • No està permès estendre roba, tovalloles o qualsevol altre element als balcons i terrasses dels edificis, ni tapar, cobrir o modificar l'estètica de les baranes dels balcons i terrasses dels habitatges.

 • El complex està dotat de vídeovigilància en totes les zones comunes, amb enregistrament 24 hores.

 • No estan permesos convidats per a l'ús de la piscina.

 • Les bicicletes han de guardar-se en el traster, no es permet pujar bicicletes als habitatges.